Multiesport

L’activitat serveix per iniciar els nens i nenes en diferents esports d’equip i individuals
amb la finalitat de fer-los gaudir. Consisteix en una activitat sana i divertida on
l’alumne desenvolupa un comportament cooperatiu tant dins com fora del terreny de
joc, fomentant el respecte pels altres companys a més d’adquirir un major domini
tècnic i tàctic dels diferents esports. La proposta està pensada per ensenyar els valors i
els hàbits esportius i saludables, tastant diverses disciplines mitjançant el joc.
Esports que es treballen durant el curs: basquet, handbol, voleibol, hoquei, atletisme,
bàdminton, activitats de fitness, tennis i futbol.
Elements físics que es treballen en les sessions: coordinació,
velocitat, flexibilitat, resistència, força, equilibri, ús i maneig
d’implements.

Metodologia: Sessions de 60 min.
Distribució de les sessions:
10 minuts, control d’assistència + berenar
15 minuts, escalfament global + jocs
30 minuts, part principal i/o específica de l’esport
5 minuts, tornada a la calma (valoració verbal, relaxació, estiraments..etc)

Lloc de realització: Escola Empúries
Servei de recollida a l’aula: Si
Tipus d’organització de l’activitat: Monitores, Lydia Ayuste i Patricia Ayuste