Robòtica

A Meca Centre tenim la convicció per saber llegir i escriure programes
informàtics serà una habilitat imprescindible per a les noves generacions, tal
com ho pot ser el domini de la llengua anglesa.
A més dels aprenentatges tecnològics, la nostra proposta didàctica permet que els nois i noies desenvolupin
habilitats i competències com la superació de reptes, la resolució de problemes cercant solucions
imaginatives, l’experimentació, el treball cooperatiu i aprendre a treure conclusions per a millorar la feina
feta.

CONTINGUTS

GRUP 1: Iniciació a la programació amb Scratch i construcció de mecanismes i petits robots amb LEGO WeDo.

de 6 a 8 anys – de 1r a 3r – de Primària
• Conceptes bàsics de programació.
• Construcció d’animacions amb Scratch.
• Disseny de jocs clàssics d’ordinador amb Scratch.
• Construcció i programació de màquines simples i petits robots amb Lego WeDo.

GRUP 2: Programació amb Scratch i construcció de mecanismes i robots amb LEGO Mindstorms EV3.

de 9 a 11 anys – de 4t a 6è – de Primària
• Conceptes bàsics i avançats de programació.
• Disseny de jocs clàssics d’ordinador i petits programes
informàtics amb Scratch.
• Disseny i construcció de robots Lego Mindstorms EV3.
• Programació dels robots per a la realització de reptes.

OBJECTIUS

El nostre repte és fer que els nois i noies siguin competents en l’àmbit tecnològic, i dotar-los de
les eines necessàries perquè ho puguin aconseguir. Per aquest motiu el nostre projecte contempla els
següents objectius:

Introduir els nois i noies en el món de la robòtica i la programació

• Conèixer les instruccions bàsiques de programació.
• Ser capaços de confeccionar petits programes amb Scratch.
• Dissenyar, construir i programar petites màquines amb peces LEGO.
• Dissenyar, construir i programar robots i estructures més complexos.
• Programar robots per a resoldre diferents reptes.

Motivar el interès pel medi científic-tecnològic

• Conèixer el mètode científic i tecnològic.
• Entendre l’organització del pla en coordenades i el moviment dels cossos.
• Aprendre relacions entre engranatges.
• Aplicar diferents fórmules matemàtiques per a resoldre reptes.

Potenciar el creixement personal i el treball en equip

• Desenvolupar l’hàbit del treball en equip mitjançant la realització de projectes.
• Raonar de forma deductiva i intuïtiva.
• Incentivar la imaginació i la creativitat.
• Plasmar les idees en diferents suports.

Fulletó de l’activitat

Lloc de realització: Escola Empúries
Servei de recollida a l’aula: Si
Tipus d’organització de l’activitat: Meca Centre