Eleccions consell escolar 2021

Enguany es tornen a celebrar les eleccions al CEC en els centres  educatius  de Catalunya. Molts us preguntareu que és el CEC. El CEC és l’òrgan de govern del centre educatiu, sigui de primària o secundària. Està compost per representants del personal docent, del personal d’administració i serveis, dels pares i mares, de l’associació de pares i mares dels alumnes i un representant de l’Ajuntament. Els representants surten elegits per votació.

Les seves funcions són entre altres:

  • Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
  • Aprovar el reglament de règim intern del centre.
  • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i material escolar.
  • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar.
  • Elaborar un informe que s’inclou en la memòria anual.

Aquestes eleccions s’havien d’haver celebrat el curs passat però es van posposar a aquest. Es  celebren cada 2 anys per poder renovar la meitat dels membres de cada sector representat.

Pel que fa al sector pares i mares s’hauran de votar 3 persones o bé del cens de pares i mares o bé de les persones que presentin la seva candidatura (2 persones que ja fa 4 anys que són al CEC més una persona que va haver de finalitzar les seves funcions, ja que les seves filles ja han passat a l’institut).

Els pares i mares vulguin presentar la seva candidatura ho haurien de fer la setmana del 2 al 5 de novembre al correu d’escola escolaempuries@gmail.com

Per poder verificar les dades del cens els pares i mares podreu accedir al centre la setmana del 2 al 5 de novembre i mirar els vidres de:

  • Les famílies d’EI3, EI4 i EI5 als vidres de les respectives aules d’EI 3, EI4 i EI5.
  • Les famílies de primer als vidres de la rampa del pati de l’Univers.
  • Les famílies de 2n als vidres de les portes de la seva classe.
  • Les famílies de 3r i 4rt als vidres del menjador del pati dels til·lers.
  • Les famílies de 5è i 6è als vidres del gimnàs de sota el porxo.

En el cas que hi hagi qualsevol error cal comunicar-ho a través del correu esmentat abans del dimecres 17 de novembre.

Les votacions es faran el dimecres 24 de novembre de 16h a 17h entrant al centre pel carrer Garrotxa a la taula electoral on hi haurà dos pares, mares o tutors escollits a l’atzar del cens.