Recomanem

Informació sobre família i educació

En aquest espai podeu accedir a diferents vincles amb informació interessant, amb orientacions i diferents recursos que poden ser d’utilitat a les famílies en la tasca educativa a cada una de les etapes evolutives dels fills:

Famílies per a l’èxit educatiu (FAPAC)

Criança positiva per a l’èxit escolar (Fundació Jaume Bofill)

Programa créixer en família (Generalitat de Catalunya)

Informació sobre activitats culturals a l’entorn

Aquí trobareu diferents vincles per accedir a diferents punts d’informació recomanables per conèixer l’oferta d’activitats culturals i d’oci en familia en el nostre entorn més proper:

Activitats al Museu d’Empúries

Activitats al MARAM

Activitats al Parc dels Aiguamolls de l’Empordà

Activitats al Parc del Montgrí, Illes Medesi i el Baix Ter

Informació interessant sobre l’Escala

Agenda d’activitats de l’Escala

Biblioteca Víctor Català

INS El Pedró

L’AMPA Escola Empúries no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquest Web.