Acollida

Durant tots els dies lectius, l’AMPA posa a la disposició de les famílies un servei d’acollida matinal previ a l’inici de les classes, de les 8:00 hores fins a les 9:00 hores. Aquest servei està pensat per aquelles famílies que els pares comencen a treballar aviat al matí i necessiten que els nens i les nenes estiguin atesos mentre no inicien les classes, oferint un espai agradable i lúdic. El servei d’acollida també està pensat per a les famílies que necessiten utilitzar aquest servei d’una manera esporàdica i puntual.

Guia informativa acollida matinal (2021-2022)

Sol·licitud d’inscripció acollida matinal (.pdf)

Declaració de responsable a signar per la família (.pdf)

Nous preus acollida matinal i informació pel pagament (.pdf)

Mesures de prevenció del COVID-19 a les activitats extraescolars de l’AMPA:

– Protocol i mesures de prevenció del COVID-19 al servei d’acollida matinal (actualitzat a 09/09/2020)

Coordinadora AMPA acollida matinal: GemmaContacte: acollida@ampaceipempuries.org