Renovació de Càrrecs de la Junta Directiva de l’AMPA

Tal com sabreu, el passat dia 27 de maig de 2024 es va convocar l’Assemblea General Extraordinària de l’Associació de Pares i Mares, en la qual es va procedir a la renovació de càrrecs de la Junta Directiva. Per la qual cosa, volem compartir amb vosaltres els resultats del procés d’elecció de la nova Junta de l’AMPA de l’escola Empúries, sent així el resultat que a continuació s’exposa:

  • Presidenta Sortint: Alba Sala
  • Presidenta Entrant: Marta LaBarbera
  • Secretària Sortint: Cristina Oliveras
  • Secretària Entrant: Lorena Pisonero
  • Tresorera: Mª Carme Serra

Com sempre i, especialment en aquest moment, volem recordar el caràcter plural i assembleari de l’AMPA i convidar a totes les famílies a continuar col·laborant, presentant iniciatives, fent arribar les seves idees, necessitats, demandes i participant activament en l’associació com a lloc on canalitzar i unir forces.

Com sabeu, l’AMPA és una associació de mares i pares interessats en l’escola pública, que defensa els principis d’aquesta des de la participació de les famílies en tot allò que concerneix l’educació dels seus fills i filles. Assistint i assessorant, i servint d’enllaç amb l’equip directiu per a canalitzar les demandes de les famílies i abordar les seves necessitats en col·laboració amb el centre, participant en el Consell Escolar, fomentant la construcció i cohesió de la comunitat escolar que és el nostre col·legi.

Finalment, el màxim agraïment per endavant a la junta sortint per tot l’esforç i dedicació durant aquests anys, tots els canvis que han dut a terme així com la seva implicació amb l’escola; i a la nova junta que entra per la seva disposició a donar continuïtat a la gestió i representació de l’AMPA.